Novinarska konferenca o rezultatih za proračunsko leto 2018

Dopoldan je na sedežu Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili rezultate Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 za proračunsko leto 2018.

Ferenc Horváth, predsednik Sveta PMSNS je ocenil, da so bili zastavljeni cilji v preteklem letu uspešno doseženi. V nadaljevanju je izpostavil pomen finančnih spodbud, ki jih slovenska in madžarska vlada namenjata za razvoj gospodarske osnove na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti.

Za proračunsko leto 2018 je bilo za izvedbo treh ukrepov Programa namenjenih 700.000,00 evrov, in sicer za:

  • Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu - 260.000,00 evrov, od tega je PMSNS sredstva razpisala v celoti in jih v celoti tudi izčrpala. Z izvajanjem sofinanciranih projektov bo vseh pet upravičencev javnega razpisa JR PMSNS - ANS UKREP 1/1-2018 lahko ustvarjalo nove izdelke ter z novimi izdelki in storitvami širilo in moderniziralo svojo proizvodnjo.
  • Ukrep 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov - 320.000,00 evrov, od tega so  319.335,15 evrov namenili za obnovo notranjosti in zunanjosti že obstoječih etnografskih hiš ter notranjih prostorov Centra Bánffy. Izvedla so se tudi obnovitvena dela na stražnem stolpu v Hodošu in Krplivniku. Prav tako so kupili nepremičnino, kjer se bo v naslednjem proračunskem letu uredila etnografska hiša.
  • Ukrep 4: Promocija območja in podpora pri izvajanju programa - 120.000,00 evrov, ki jih je PMSNS v celoti izčrpala. V sklopu tega ukrepa so pripravili več kratkih promocijskih filmov, nabavili informacijsko in komunikacijsko opremo za etnografske hiše ter pripravili in izdali promocijski material za namen promoviranja območja. Na novinarski konferenci so predstavili tudi spletno stran www.muravidek.re, izdelana v sklopu programa. Omenjeno spletno stran, namenjeno za promocijo dvojezičnih občin, bodo sproti osveževali z novimi vsebinami.