Podpis pogodbe med PMSNS in MSNSOL

V sklopu izvajanja 2. ukrepa Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024 je bila podpisana pogodba o financiranju med PMSNS in MSNSOL za leto 2021.