Podpisali so pogodbe

Danes so v sklopu Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 (JR PMSNS - ANS UKREP 1/1-2018) na sedežu PMSNS podpisali pogodbe o sofinanciranju Arma, Arpad Žoldoš, s.p., Vinko Kramar s.p., Legartis, gradbeno podjetje d.o.o., Martmetal d.o.o. in Purlen d.o.o..

Skupna vrednost sofinanciranja izvedbe projektov znaša 260.000,00 eur nepovratnih sredstev za proračunsko leto 2018. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. PMSNS bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis in najkasneje do vključno 30.9.2018. Izvedba projektov predvideva 4 nova delovna mesta.