Predaja etnografske hiše in stranskega poslopja v Domanjševcih

Ob 20. obletnici ustanovitve Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Šalovci so 9. novembra 2019, v sklopu slavnostne prireditve, v Domanjševcih predali etnografsko hišo in stransko poslopje.

Na slovesnosti so spregovorili: Dušan Orban, predsednik Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti občine Šalovci, Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ferenc Horváth, predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, poslanec madžarske narodne skupnosti, Iztok Fartek, župan Občine Šalovci in dr. Jakab Ferkov, muzeolog, etnolog. Slovesno prireditev je bogatil kulturni program, v katerem so nastopili: najmlajši iz Domanjševec, folklorna skupina Kulturnega društva József Attila iz Motvarjevec, citrarska skupina Új Muravidék Citeraegyüttes, pevski zbor Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, ljudski pevci Kulturno-turističnega društva Őrség in ljudski pevci Kulturnega društva Petőfi Sándor iz Domanjševec.

Obiskovalci si bodo v glavnem in stranskem poslopju med drugimi lahko ogledali nekdanjo žganjarno, spoznali bodo trike čiščenja in sušenja bučnih semen, starinski način peke kruha, pa tudi skrivnosti pletenja cekera in zvijače nekdanjega čevljarstva in mizarstva.