Svečana predaja obnovljenih prostorov Centra Bánffy

Danes so Dejan Prešiček, minister za kulturo Republike Slovenije, Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mihael Šooš, direktor Zavoda za kulturo madžarske narodnosti in Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti ter predsednik Sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti v okviru svečane prireditve predali namenu obnovljene prostore Centra Bánffy.

Projekt je bil financiran v sklopu Ukrepa 2 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020.  Za izvedbo treh ukrepov Programa je bilo v proračunskem letu 2018 namenjenih 700.000,00 evrov, in sicer za Ukrep 1: Spodbujanje naložb v gospodarstvu 260.000,00 evrov, za Ukrep 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov 320.000,00 evrov, od tega je bilo za obnovo prostorov Centra Bánffy namenjenih 34.335,15 evrov ter za Ukrep 4: Promocija območja in podpora pri izvajanju programa 120.000,00 evrov.