Koltayev mlin

Koltayev mlin, ki danes velja za industrijsko dediščino, je bil nekoč stanovanjska hiša, v kateri je živel József Koltay z družino ter v njej vodil trgovino z mešanim blagom. Kasneje, natančneje leta 1937, so k stavbi dogradili elektrarno, ki je s pomočjo Ratkovskega potoka proizvajala električno energijo. Namen njene izgradnje je bil proizvodnja električne energije za poganjanje šivalnih strojev v pletilnici, ki je bila prav tako v lasti družine Koltay. Ob večerih, približno med sedmo in deveto uro, so z električno energijo oskrbovali tudi okoliške hiše. To je trajalo do leta 1956, ko so v vasi dobili priključek na redno električno omrežje.