Lesen vaški zvonik

Večina prebivalcev vasi Pordašinci, ki leži med Motvarjevci in Prosenjakovci, je še danes evangeličanske vere. Edini sakralni spomenik te majhne vasice je lesen zvonik, ki so ga v središču naselja postavili leta 1926. Po nekaj desetletjih je bilo treba zvonik prenoviti, kar so leta 1995 tudi storili, leta 2004 pa ga opremili še z električnim pogonom in avtomatizirali. O pomenu zvonika govori tudi podatek, da so po njem poimenovali krajevno kulturno-turistično društvo. Za lesenim zvonikom s pločevinasto streho stoji prizidek z lesenim ogrodjem in opečnato streho.