Kiss in Fuss

Prvo lekarno v Dolnji Lendavi, ki je bila hkrati tudi prva pomurska lekarna, je leta 1835 ustanovil diplomirani apotekar Béla Kiss. Lekarna z imenom Sveta Trojica je sprva delovala v hiši Jakaba Schwarza, dve leti pozneje pa je Kiss dal zgraditi novo stavbo na Glavni ulici. Béla Kiss je umrl oktobra 1885 v starosti 72 let, v Dolnji Lendavi pa je kot lekarnar deloval polnih petdeset let.  Junija 1885, nekaj mesecev pred smrtjo je svojo lekarno prodal lekarnarju Nándorju Fussu. 

Fuss je veljal za pomembno javno osebnost, saj je bil med drugim pobudnik ustanovitve dolnjelendavske hranilnice ter nakupa stavbe Velike gostilne (Nagyvendéglő), ki so jo prenovili, razširili in preuredili v Hotel Krono. Dal je pobudo za tlakovanje ulic in pločnikov, v Dolnjo Lendavo pa je povabil tudi tiskarja Ernőja Balkányija ter mu pomagal z nasveti in sredstvi. V njegovem času sta steni lekarne krasili dve reliefni plošči. Ena je upodabljala Higiejo, grško boginjo zdravja in čistosti, druga pa Eskulapa, rimskega boga zdravilstva. Po prvi svetovni vojni, natančneje avgusta 1921 je Fuss lekarno prodal, kakor tudi večino opreme in lekarniške zaloge. Lekarniško pohištvo, ki ga je uporabljal Nándor Fuss, morda celo še Béla Kiss ter del opreme, kot so police, lekarniške posode, lončki, tehtnica in blagajna, pa so ohranjeni še danes.

Zanimivost:

V dolnjelendavski Manuale Pharmaceuticum oziroma v knjigo receptov so verjetno začeli zapisovati v drugi polovici 19. stoletja, saj so utežne mere zabeležene v gramih, medtem ko so pred letom 1875 sestavine zdravil merili še v unčah. V knjigo so zapisovali s črnilom, tako so naslove receptov zabeležili in podčrtali z rdečim črnilom. Zapisovali so z latinskimi črkami in v gotski pisavi. Rokopis vsebuje 3729 receptov zdravil in opisov postopkov priprave v latinskem in nemškem jeziku. Poleg receptov za zdravila najdemo tudi navodila za izdelavo črnila in rdečila, sredstev za odstranjevanje madežev ter navodilo, kako izdelati bengalski ogenj … Te rokopisne knjige receptov spadajo med najdragocenejše zaklade zgodovine farmacije, saj so zakladnice znanja mnogih generacij farmacevtov.

Seznam literature:

https://www.gml.si/hu/varosi-fiokgyujtemeny/

Šimonka Tanja 2003. Az alsólendvai gyógyszertárakról és egészségügyről. Dolnja Lendava v obdobju meščanstva: 1867–1945. Az alsólendvai polgárosodás korszaka: 1867–1945. Lendava: Galerija-Muzej Lendava. 99–101.