Mihály Hajós Kakasdi

Mihály Hajós Kakasdi se je rodil 15. septembra 1836 v Kolozsu (Cojocna) v Transilvaniji v plemiški družini. Velja za enega najpomembnejših osebnosti v zgodovini Dolnje Lendave, saj je bil pobudnik oblikovanja urejenega mestnega sveta, ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva in vzpostavitve železniške povezave.

Po končanem študiju prava je do sedemdesetih let 19. stoletja služboval kot odvetnik v Tapolci, kjer je med drugim ustanovil eno od prvih gasilskih društev na Madžarskem. Ko je Dolnja Lendava postala sedež okraja in so v mestu ustanovili okrajno sodišče, se je za eno od odvetniških mest uspešno potegoval tudi Kakasdi ter se tako leta 1872 priselil v mesto. Zelo kmalu se je vključil tudi v družbeno življenje naselja, saj je že leta 1873 ustanovil prostovoljno gasilsko društvo ter bil pobudnik in vodilna oseba različnih društev, združenj in gibanj. Med drugim se je neutrudno zavzemal za ustanovitev hranilnice, ki so jo ustanovili leta 1873 in je imela pomembno vlogo pri razvoju mesta, nato pa je desetletja deloval tudi v njeni upravi.

Prav tako je imel izjemne zasluge pri gradnji železniške proge, ki je Dolnjo Lendavo vključila v železniško omrežje države in širše regije. Kakasdi je bil tudi na čelu gibanja, ki se je zavzemalo za status mesta z urejenim mestnim svetom. V zahvalo so mu podelili trajen mandat v mestnem svetu. Več let je bil predsednik šolskega sveta Meščanske šole in Vodnogospodarske družbe ter bil ustanovni član Dežnikarne Hungaria. Kakasdi, ki je kasneje prejel naziv kraljevega svetnika, je bil pobudnik in vodilna oseba še veliko drugih društev in gibanj.

Mihály Hajós Kakasdi je umrl 10. avgusta 1912 v Dolnji Lendavi. Pokopan je v grobnici v kapeli Svete Trojice. Spomin nanj ohranja spominska plošča, nameščena na njegovi nekdanji hiši na Glavni ulici v Lendavi.

Viri:

Göncz László 2003. Kakasdi Hajós Mihály, a polgári fejlődés alsólendvai élharcosa. Šimonka Tanja szerk.  Dolnja Lendava v obdobju meščanstva 1867–1945. Az alsólendvai polgárosodás korszaka 1867–1945. Murska Sobota: Solidarnost. 79–81.

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/alsolendvai-tablo/kakasdi-hajos-mihaly/628986

https://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3s_Mih%C3%A1ly