Mednarodni dan gozdov

Iz leta v leto 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 ta dan določila z namenom, da bi ljudi obveščali o pomembnosti gozdov, o njihovi ogroženosti , o možnostih in načinu pomoči.

Gozdovi prekrivajo približno tretjino Zemeljske kopenske površine in nudijo dom kar 80-im odstotkom živali, rastlin in gliv ter služijo kot prebivališče več kot milijardi ljudi. Obenem so tudi vir hrane in energije. Letno izkrčijo približno 13 milijonov hektarjev gozdov, kar v veliki meri prispeva k podnebnim spremembam, saj njihovo krčenje predstavlja do 20 % svetovnih emisij toplogrednih plinov. Pri prilagajanju na podnebne spremembe in druge grožnje pa gozdovom nekoliko pomaga tudi genetska pestrost populacij drevesnih in živalskih vrst.

Na lestvici gozdnatosti v Evropski uniji se Slovenija uvršča med najbolj gozdnate države, saj je približno 58 % njenega površja prekrito z gozdovi. Ti dajejo dom 70-im različnim avtohtonim drevesnim vrstam. Prevladujoče drevesne vrste v Sloveniji so bukev, smreka, ki jima sledijo drugi trdi listavci, jelka, hrast in bor. Vrstna pestrost kaže na dobro ohranjenost slovenskih gozdov, ki jih zaznamuje velika biotska raznolikost, saj v njih lahko najdemo okoli 950 različnih rastlinskih vrst, 95 vrst ptic, 70 vrst sesalcev, 17 vrst dvoživk, 10 vrst plazilcev in še veliko manjših organizmov.

Ne pozabimo! Brez gozdov in dreves ni življenja, saj so gozdovi pljuča Zemlje, zato jih varujmo po naših najboljših močeh.