Odprtje etnografske hiše v Dolini

10. novembra 2022 so slovesno odprli etnografsko hišo v Dolini. Po večletnih prizadevanjih je MSNS občine Lendava uspela urediti stavbo, ki bo služila predvsem kot družabni prostor aktivne madžarske skupnosti v vasi. Projekt, ki se je začel izvajati leta 2018,  je največja naložba MSNS do sedaj, in se je realiziral s sofinanciranjem Vlade Republike Slovenije in Vlade Madžarske. Nepremičnino v Dolini so kupili leta 2018, obnovitvena dela so se začela leto kasneje, letos pa so objekt lahko predali svojemu namenu.

Prisotne je najprej nagovorila Judit Törnár Vida, predsednica Sveta MSNS občine Lendava. Slavnostna govornika sta bila tudi Tomi Horvat, podpredsednik Sveta MSNS občine Lendava in Gregor Črnoga, sekretar Direktorata za regionalni razvoj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Tomi Horvat, podpredsednik Sveta, je povedal, da je bila vizija samoupravne skupnosti ustvariti »živo« etnografsko hišo, zato si bodo prizadevali med njene zidove vnesti čim več življenja. Želijo si tudi, da bi etnografska hiša postala sestavni del vsakdanjega življenja vasi, zato bo v stavbi poleg muzejskega dela tudi prostor za rokodelske dejavnosti, izobraževalne programe, tabore, predstavitve in številne druge dogodke.

V otvoritvenem programu so sodelovali tudi ljudski pevci iz Doline. Po ogledu etnografske hiše so se lahko obiskovalci udeležili rokodelske delavnice.