Čahukov mlin

Na koncu vasi Domanjševci se nahaja delno lesen in delno zidan Čahukov mlin. Njegov lastnik je bil János Čahuk, ki je poslopje kupil nekje okrog leta 1900. Na pročelju lahko vidimo letnico 1921, ki verjetno predstavlja datum prenove in širitve mlina. Takrat je lastnik namreč mlin opremil s parnim strojem, kar je omogočilo, da so sem svoje žito vozili tudi kmetje s širšega območja. Mlin, ki je obratoval vse do leta 1982, je kasneje prevzel János Čahuk mlajši, v njem pa so pridobivali tretje, drugo in celo prvorazredno moko.