JAVNI RAZPIS – Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021-2024 (JR PMSNS-MMÖNK - UKREP 1/2023)

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Rok za prispetje vlog: 31. 3. 2023

Izdajatelj:

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Informacije:

PMSNS bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom le, če jih bo prejel pisno na elektronski naslov: sabo.livia@muravidek.si.

Kontaktna oseba:

Livia Sabo; sabo.livia@muravidek.si

Razpisna dokumentacija:

Razpoložljiva sredstva:

300.000,00 EUR

Drugi podatki:

Javni razpis in razpisna dokumentacija s pripadajočimi obrazci je objavljena v slovenskem in madžarskem jeziku. V primeru odstopanj, velja slovenska verzija.

Najnižji znesek zaprošenih (nepovratnih) sredstev je 10.000,00 evrov, najvišji pa 50.000,00 evrov. Prejeta pomoč je obenem omejena s pravilom »de minimis«.

Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti investicije. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža, ki ne sme vsebovati javnih sredstev. V kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV, je upravičen do največ 75% zneska pomoči brez DDV-ja.