Ob Svetovnem dnevu mokrišč

Voda je ena najpomembnejših sestavin življenja in je življenjskega pomena ne le za ljudi, temveč tudi za druga živa bitja. Če si naše okolje ogledamo nekoliko podrobneje, lahko ugotovimo, kako pomembna so sladkovodna in morska mokrišča za ekosistem.

2. februarja 1971 je 18 držav v iranskem mestu Ramsar podpisalo Konvencijo o mokriščih in habitatih vodnih ptic mednarodnega pomena. V spomin na ta dogodek je 2. februar razglašen za Svetovni dan mokrišč. Konvencija trenutno navaja več kot 1900 mokrišč mednarodnega pomena. Njen glavni cilj je ohranjanje in spodbujanje trajnosti mokrišč, katerih stanje se je do sredine 20. stoletja nenehno slabšalo, hkrati pa se je tudi zmanjševala njihova površina.

Vsi se zavedamo, da naše vode niso namenjene le rekreaciji in preživljanju prostega časa, temveč v prvi vrsti zagotavljajo obstoj izjemno bogatega in dragocenega živega sveta. Naša mokrišča so izpostavljena številnim dejavnikom tveganja, zato jih moramo še posebej varovati, saj imajo poleg izjemne lepote tudi številne pozitivne lastnosti. Potrebno znanje in tehnologijo že imamo, samo vedeti moramo, kako jo izkoristiti ter sprejeti potrebne ukrepe, da bomo prihodnjim generacijam lahko zapustili bolj zelen planet.