Pridi z menoj v Prekmurje!

V petek, 4. oktobra 2019 so v etnografski hiši v Domanjševcih predstavili publikacijo za otroke „Pridi z menoj v Prekmurje!”, ki je izšla s sofinanciranjem „Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020”.

Namen publikacije je, da bi otroci s pomočjo igrivih nalog spoznali znamenitosti območja, na katerem živi avtohtona madžarska narodna skupnost.