Svetovni dan voda

22. marca obeležujemo svetovni dan voda, ki ga je OZN leta 1993 razglasila z namenom povečati ozaveščenost o tem resnično pomembnem in nepogrešljivem naravnem viru. Ta poseben dan nam vsako leto ponudi drugačen pogled na enega naših najdragocenejših zakladov in njegovo temeljno vlogo.

Voda je temelj življenja na Zemlji in od nje je odvisno naše vsakdanje življenje. Pokriva več kot dve tretjini površine Zemlje, od tega je kar 97,5 odstotkov slane, morske vode. Kakovost življenja ljudi je neposredno povezana tudi s kakovostjo vode: kakovostna voda je osnova za zdrave ekosisteme ter lahko pripomore k boljšemu počutju in zdravju ljudi. Čista pitna voda vsebuje številne minerale, ki so za telo še posebej koristni. Mednje prištevamo na primer kalcij, ki krepi kosti, magnezij, ki blagodejno vpliva na naš živčni sistem, natrijev klorid, ki je nujen za tvorbo želodčne kisline in aktivacijo različnih encimov…

Žal se pomena podtalnice pogosto niti ne zavedamo, in jo pri različnih dejavnostih prekomerno uporabljamo in onesnažujemo. Ohranjanje čiste vode ni pomembno le za ljudi, temveč tudi za živalski in rastlinski svet. Naša mokrišča so izpostavljena številnim grožnjam, zato je njihova zaščita še posebej pomembna.

Darove, ki smo jih prejeli od narave, uporabljajmo razumno, varujmo naravo in jo ohranimo tudi za prihodnje rodove!