Odkrijte Prekmurje

Občina Moravske Toplice

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata nižinski predel Ravenskega in Dolinskega ter gričevnato Goričko, leži občina Moravske Toplice. V 28 naseljih živi približno 6.500 prebivalcev, katerih del so tudi pripadniki madžarske narodne manjšine, ki živijo predvsem v Čikečki vasi, Pordašincih, Prosenjakovcih, Motvarjevcih in Središču. Bogastvo občine se kaže v naravnih lepotah, neokrnjenem okolju, prečudovitih zgodovinskih spomenikih. K omenjenemu bogastvu v veliki meri prispeva tudi gostoljubnost domačinov.

Koltayev mlin

Znamenitosti

Lovski dom

Znamenitosti

Reformatska kapelica

Znamenitosti
Predvajajte video

Občina Moravske Toplice

Evangeličanska kapelica

Znamenitosti

Rimokatoliška kapela sv. Jožefa

Znamenitosti

Dvorec Matzenau

Znamenitosti

Neoromanska kapela

Znamenitosti

Lesen vaški zvonik

Znamenitosti

Goezerjev mlin

Znamenitosti

Gostišče Puhan

Nastanitve

Gostišče Puhan

Gastronomija

Reformatorska cerkev

Znamenitosti

Voglerjeva koča

Znamenitosti

Alvarium

Znamenitosti