Odkrijte Prekmurje

Občina Moravske Toplice

V osrčju Prekmurja, kjer se stikata nižinski predel Ravenskega in Dolinskega ter gričevnato Goričko, leži občina Moravske Toplice. V 28 naseljih živi približno 6.500 prebivalcev, katerih del so tudi pripadniki madžarske narodne manjšine, ki živijo predvsem v Čikečki vasi, Pordašincih, Prosenjakovcih, Motvarjevcih in Središču. Bogastvo občine se kaže v naravnih lepotah, neokrnjenem okolju, prečudovitih zgodovinskih spomenikih. K omenjenemu bogastvu v veliki meri prispeva tudi gostoljubnost domačinov.

Gostišče Puhan

Nastanitve

Evangeličanska kapelica

Znamenitosti

Voglerjeva koča

Znamenitosti
Predvajajte video

Občina Moravske Toplice

Alvarium

Znamenitosti

Koltayev mlin

Znamenitosti

Rimokatoliška kapela sv. Jožefa

Znamenitosti

Reformatska kapelica

Znamenitosti

Gostišče Puhan

Gastronomija

Goezerjev mlin

Znamenitosti

Lesen vaški zvonik

Znamenitosti

Lovski dom

Znamenitosti

Dvorec Matzenau

Znamenitosti

Reformatorska cerkev

Znamenitosti

Neoromanska kapela

Znamenitosti