Jakobov sejem in proščenje v Dobrovniku

Dobrovnik je bil že v preteklosti znan po svojih sejmih. Iz starih dokumentov vemo, da so v naselju vsako leto prirejali dva sejma. Prvi, manj pomemben, se je odvijal v ponedeljek po prazniku svetega rešnjega telesa in je bil predvsem živinski sejem. Osrednji sejem je bil 25. julija, na praznik svetega Jakoba.

Sejem v Dobrovniku, poimenovan po svetem Jakobu, zavetniku krajevne cerkve, je torej že od nekdaj imel velik pomen. Celodnevni sejem se je odvijal v okolici cerkve. Jakobov sejem in proščenje sta veljala za osrednja dogodka, vendar sta bila kljub temu potisnjena v ozadje. Leta 2015 so to tradicijo ponovno obudili in ju od takrat vsako leto ponovno organizirajo. Dogodek pa ne privablja le domačinov, temveč tudi prebivalce iz sosednjih vasi, ki se z veseljem udeležijo svete maše in sejma, kjer lahko kupijo najrazličnejše domače izdelke.