NYILVÁNOS PÁLYÁZAT - A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG GAZDASÁGI ALAPJÁNAK SERKENTÉSI PROGRAMJA 2021–2024 (JR PMSNS–MMÖNK – UKREP 1/2022) KERETÉBEN

A nyilvános pályázat, a pályázati dokumentáció és a kísérő formanyomtatványok szlovén és magyar nyelven kerülnek közzétételre. Eltérések esetében a szlovén változat érvényes.

A pályázatok beérkezésének határideje:

2022. 5. 20.

A pályázat kiírója:

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

Információk:

A MMÖNK csak akkor válaszol erre a pályázati felhívásra vonatkozó kérdésekre, ha ezeket írásban, a következő e-mail címre kapja meg: sabo.livia@muravidek.si.

Kapcsolattartó:

Sabo Livia; sabo.livia@muravidek.si

Pályázati dokumentáció:

Rendelkezésre álló eszközök:

300.000,00 EUR

Egyéb információk:

A nyilvános pályázat, a pályázati dokumentáció és a kísérő formanyomtatványok szlovén és magyar nyelven kerülnek közzétételre. Eltérések esetében a szlovén változat érvényes.

A minimális igényelhető (vissza nem térítendő) összeg 10.000,00 euró, a maximális pedig 50.000,00 euró. Az odaítélt támogatást a „de minimis” szabály is korlátozza.

Az odaítélt támogatás intenzitása legfeljebb a beruházás 75 százalékát teheti ki. A kedvezményezettnek legalább 25 százalékos önrészt kell biztosítania, amely közeszközöket nem tartalmazhat. Amennyiben a pályázó HÉA-visszaigénylésre jogosult adóalany, legfeljebb a támogatás 75 százalékára jogosult HÉA nélkül.