Grozdje je dozorelo, čas je za trgatev!

Nekoč je trgatev veljala za izjemno pomemben dogodek, saj so pridni gospodarji spravljali lepo dozorelo grozdje, ki je predstavljalo sadove njihovega celoletnega dela. Trgatev pa ni bila samo pomembno kmetijsko, temveč tudi družbeno opravilo, kajti takrat so se zbrali sorodniki in vaščani ter vsak po svojih močeh pomagali pri celodnevnem delu.

Moški so v dneh pred trgatvijo oprali sode in kadi ter pripravili ponjave, brente in vedra, gospodinje pa so pekle in kuhale. Nepogrešljive dobrote ob tej priložnosti so bile potica, žganje, golaž, vino …

Po običaju so ženske obirale grozdje, moški pa so med petjem in glasnim zbijanjem šal pridelek zbirali v brente. Vsak brentač je imel v rokah sveže odrezano palico, na katero so za vsako polno brento naredili zarezo. Zbrano grozdje so odnesli do vinske kleti, kjer se je začela predelava sadja: drobljenje, teptanje, stiskanje … Ko je bilo trgatve konec, so za zaključek dela zapeli pesem in zabava se je lahko nadaljevala.

Iz starih časov se je ohranil lep običaj, da so brentači gospodarju, ki si je pridobil spoštovanje udeležencev trgatve, izdelali krono iz grozdja.