Béla Wortman

Lendava se lahko ponaša s prvo tovarno dežnikov v Avstro-Ogrski, ki je delovala pod imenom Hungária Hazai Ernyőgyár Rt. Razvila se je iz šiviljstva Béle Wortmana leta 1904 in je stala na dvorišču Dolnjelendavske hranilnice. Po dveh letih so jo preoblikovali v delniško družbo. Obrat je bil tako uspešen, da so se lastniki odločili za razširitev in leta 1907 zgradili impozantno tovarniško poslopje, ki stoji še danes.

V začetku drugega desetletja 20. stoletja je dežnikarna v Dolnji Lendavi zaposlovala od 30 do 40 delavcev, ki so dnevno izdelali okrog 300 dežnikov. Med prvo svetovno vojno je hkrati s proizvodnjo upadlo tudi povpraševanje. Po vojni je bilo območje Lendave priključeno Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, zato so tovarni nadeli slovensko ime in jo preimenovali v Tovarno dežnikov. Proizvodnjo dežnikov so ponovno zagnali leta 1923 in tudi povpraševanje po izdelkih je postopoma naraščalo. Za ključno obdobje razvoja dežnikarne se je izkazala druga polovica tridesetih let 20. stoletja, saj so tovarno posodobili in zgradili nov obrat – pletilnico.

Podjetje je leta 1941 ponovno prevzelo stari naziv Hungária Hazai Ernyőgyár Rt. Po drugi svetovni vojni je Lendava in okolica pripadla novi državi Jugoslaviji, kjer so dežnikarno v skladu s takratno ideologijo nacionalizirali. Spomladi leta 1945 so sovjetske čete med pohodom čez mesto tovarno popolnoma opustošile. Proizvodnjo dežnikov v Lendavi so ponovno zagnali leta 1947 v delavnici hiše na današnji Glavni ulici 52.

Dežnikarna, ki se je preselila na novo lokacijo, je uspešno delovala vse do osemdesetih let 20. stoletja, nato pa jo je vse večja prisotnost cenenega blaga z Daljnega vzhoda na svetovnem trgu spravila na kolena. Tovarno dežnikov INDIP so zaprli leta 2001.  

Viri:

https://muravidek.csemadok.sk/emlekhelyek/a-hungaria-hazai-ernyogyar-lendvan/

https://www.rtvslo.si/mmr/hirek/seta-a-muzeumban/a-lendvai-ernyogyar-toertenete/557742