Ferenc Flóris Kühár

Ferenc Kühár, z redovniškim imenom Flóris, je bil katoliški duhovnik, benediktinski redovnik, pisec teoloških in filozofskih del ter univerzitetni učitelj. Rodil se je 5. julija 1893 kot četrti otrok kmečke družine v Prosenjakovcih.

Oče Ferenc Kühar je bil iz vasi Kukeč, mati Katarina Sabotin pa je živela v Prosenjakovcih. Po poroki sta se naselila v hiši materinih staršev. Po zaslugi porekla njegovih staršev so v družini govorili madžarsko, znali in uporabljali pa so tudi slovenski jezik. Oče si je prizadeval, da bi se njegovi štirje otroci izučili kakšnega poklica, tako je János postal čevljar, József se je izučil za krojača, István pa je prevzel družinsko kmetijo. Najmlajši sin, Ferenc je po končani osnovni šoli na priporočilo kančevskega župnika odšel v Kőszeg, kjer je šolanje nadaljeval kot štipendist sklada Kelcz-Adelffy. Študij je končal z odličnim uspehom in se s 16. leti prijavil v benediktinski red.

Leta 1909 si je v Pannonhalmi nadel redovniška oblačila in po sv. Florijanu dobil ime Flóri. 29. junija 1916 je bil v stolni cerkvi v Győru posvečen za duhovnika. Doktorat iz teologije je zagovarjal leta 1917, nato pa bil imenovan za duhovnika v Celldömölku. Pri 29. letih je bil imenovan za profesorja pastorale in cerkvenega prava na pannonhalmski redovni visoki šoli. V tem obdobju je napisal tudi več znanstvenih del. Med leti 1929 in 1931 je v Rimu benediktinske gojence poučeval dogmatiko in sakramentologijo. Po vrnitvi na Madžarsko je nadaljeval svoje profesorsko delo na redovni visoki šoli, dobil pa je tudi novo nalogo: postal je dekan škofije, ki je spadala pod jurisdikcijo vrhovnega opata Pannonhalme. Predstojniki so z njegovim delom bili zelo zadovoljni, zato so mu zaupali vodenje budimpeštanske redovne hiše, nekaj let kasneje pa so ga imenovali za izrednega profesorja univerze v Budimpešti.

Umrl je 26. novembra 1943, star šele petdeset let. Čeprav so njegove posmrtne ostanke k večnemu počitku položili v samostanski cerkvi v vasi Tiszaújfalu, pa o njegovi zvestobi rojstnemu kraju pričajo vrstice, ki jih je v dnevnik zapisal nekaj mesecev pred svojo nenadno smrtjo:

»Okusa, vonja, barve in vzdušja rojstnega kraja ne moreš primerjati z ničemer. Čim bolj se staram, tem raje imam svojo vas. Zdaj je doma pripravljena moja soba: le kako dolgo bom lahko hodil svobodno domov…«

Literatura in viri:

  • Boros Zoltán 2016. Kühár Flóris bencés szerzetes életútja – Življenjska pot benediktinskega meniha Flórisa Küharja. Pártosfalva – Ljubljana: Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség – Nemzetiségi Kutatóintézet.
  • www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2016/KNJIGA_kuhar.pdf