Kálmán Dervarics

Kálmán Dervarics, prvi zgodovinopisec Dolnje Lendave, podokrajni in mestni sodnik ter uradni tolmač za slovenski jezik, se je rodil leta 1827 v kraju Gutorfölde. Družina se je v Dolnjo Lendavo preselila leta 1931, ko je njegov oče dobil službo upravnika pošte in k temu pripadajoče posestvo. Svoje šolanje je začel v Lendavi, šest razredov gimnazije je obiskoval v Varaždinu, pravno akademijo pa v Győru. Kot mlad pravnik se je leta 1847 vrnil v Dolnjo Lendavo.

Dervarics je bil aktiven tudi med revolucijo 1848/49. Najprej je bil kadet, nato poročnik in na koncu nadporočnik enote mobilne narodne straže iz Dolnje Lendave. Udeležil se je tudi različnih vojaških operacij za preprečevanje vdora hrvaške vojske.

Od leta 1852 je opravljal različne upravne funkcije v mestu. Delal je pri okrajnem glavarstvu ter opravljal naloge cehovskega komisarja. Leta 1861 je postal notar Dolnje Lendave, kasneje pa tudi sodnik. Skoraj deset let, vse do upokojitve, je bil podokrajni sodnik, nato pa je vse do svoje smrti delal kot tolmač za slovenski jezik.

Ob svojem razgibanem uradniškem delu se je ukvarjal tudi z raziskovanjem lokalne zgodovine, pri čemer je bil še posebej ustvarjalen. Pri delu je poskušal uporabiti čim več razpoložljivih virov: strokovno literaturo, pričevanja, spomine ljudi, pripovedi in legende. Na njegovo pobudo so mumificirane posmrtne ostanke Mihaela Hadika, ki so jih našli v eni od grobnic na pokopališču pri kapelici Svete Trojice, namestili v stekleno krsto.  

Kálmán Dervarics je umrl 30. marca 1904 v Dolnji Lendavi. Njegovega groba danes ni več, lahko pa domnevamo, da je njegovo zadnje počivališče bilo na tako imenovanem srednjem pokopališču. Hiša družine Dervarics je stala na griču za nekdanjo Dvojezično srednjo šolo Lendava.

Literatura in viri:

  • Lendvai Kepe Zoltán 2014. Lyndvamuseum 8. Znameniti Lendavčani – Nevezetes lendvaiak I. Lendava: Galerija-Muzej Lendava.
  • Göncz László: Alsólendva nagy krónikása. In: Népújság, 2012. (56. let.) 47. št, str. 15. Lendava: Zavod za informativno dejavnost madžarske narodnosti.

Vir fotografije: