György Dobronoki

György Dobronoki, doktor filozofije in teologije, jezuit in učitelj se je rodil 2. marca 1588 v Dobrovniku v plemiški družini. Podatkov o njegovih otroških in mladostniški letih, družinskih okoliščinah in duhovnem razvoju pravzaprav nimamo. Najverjetneje je nekaj časa študiral v Zagrebu, kjer se je leta 1607 udeležil odprtja jezuitskega kolegija.

Na začetku 17. stoletja so se na zasedenih območjih, poleg frančiškanskih, pojavili tudi jezuitski misijonarji. Med drugim so obiskali tudi Dolnjo Lendavo, kjer so si prizadevali za spreobrnitev okoliških prebivalcev. Domnevamo lahko, da se je takrat med Dobronokijem in misijonarji razvil tesnejši osebni odnos, ki je najbrž vplival tudi na njegovo odločitev. 22. oktobra 1610, pri svojih 22 letih, je namreč v Brnu vstopil v jezuitski red. Po študiju je nekaj let poučeval filozofijo in bogoslovje, nato pa postal rektor zagrebškega jezuitskega kolegija in univerze v Trnavi. Oktobra 1637 so ga premestili v Sopron, dve leti kasneje pa so ga imenovali za vodjo jezuitov v kraju Humenne na Slovaškem. 

Značilnost izjemno izobraženega Dobronokija je bila vnema, ki ga je spremljala skozi vse življenje. Lahko trdimo, da je bil György Dobronoki eden od odločilnih jezuitov prve polovice 17. stoletja. Na delo in poklic so ga namreč pripravili najbolj nadarjeni jezuiti. Njegove sposobnosti so se najizraziteje odražale predvsem pri organizacijskih, gospodarskih in diplomatskih dejavnostih. Zaradi svoje požrtvovalnosti je vseskozi delal za cilj, za katerega se je odločil že v mladosti – in zmeraj ostajal v ozadju.

György Dobronoki je umrl 27. maja 1649 v Trnavi.

Literatura in viri: