Lajči Pandur

Grafik in slikar Lajči Pandur se je rodil 25. oktobra 1913 v Lendavi, kjer je tudi končal osnovno in meščansko šolo. Leta 1925 je šolanje nadaljeval na gimnaziji v Zalaegerszegu, od leta 1930 pa je študiral na Likovni akademiji v Zagrebu. Čez čas se je vrnil v Lendavo, kjer se je zaposlil kot učitelj likovne vzgoje. Ko se mu je pojavila možnost študijskega izpopolnjevanja v Budimpešti, je spet zapustil rojstno mesto. Leta, preživeta v prestolnici Madžarske, so mu prinesla veliko novih izkušenj ter vplivala na njegov pogled na svet …

Leta, ko je dozorevala njegova umetniška in človeška osebnost, so mu bila naklonjena, saj je povsod okrog sebe imel odlične profesorje, od katerih je prejel mnogovrstno strokovno znanje. Umetniki so v mladem Pandurju našli plodnega in nadarjenega sledilca, s pridobljenim znanjem pa je razvil lastno slikarsko vizijo. Pandur se je v Lendavo vrnil šele leta 1945. Takrat je moral, lahko bi rekli, »plačati svoj davek« povojnemu času, zato je v službi ruske komandature opravljal delo slikarja propagandista in dekoraterja. Leto kasneje je dobil službo profesorja v gimnaziji v Ravnah, leta 1949 pa v Mariboru.

Pandur je med svojim ustvarjanjem obravnaval različne teme, od leta 1945, torej po vrnitvi v Slovenijo pa se je začel intenzivneje posvečati prekmurski tematiki. To je hkrati tudi obdobje, ko njegove figure zaživijo z neobvladljivo prisotnostjo življenja. Velike kompozicije, preplet človeških in živalskih teles, slikovito ozadje … Pokrajina je prepoznavna le po tipičnih lokalnih barvah in visokih horizontih.

Pandur je za svoje stvaritve prejel različne nagrade, njegova dela so bila razstavljena doma in v tujini. Z veseljem se je udeleževal različnih likovnih kolonij, kongresov in mednarodnih razstav. Veliki umetnik je umrl 7. maja 1973 v Mariboru.

Literatura in viri: