Dr. Oskar Laubhaimer

Dr. Oskar Laubhaimer se je rodil leta 1851 v Mattersburgu (Avstrija) kot drugi otrok Józsefa Laubhaimerja starejšega in Borbále Krizmanits. Srednjo šolo je končal v Sporonu, pravo pa je študiral v Bratislavi. Leta 1875 so ga pri Odvetniški zbornici v Sopronu registrirali kot odvetniškega kandidata, še istega leta pa so ga vpisali v register Kraljeve notarske zbornice v Sombotelu. Po uspešno opravljenem odvetniškem izpitu je najprej delal kot odvetnik, kasneje pa je postal notar. Pravosodni minister ga je leta 1885 imenoval za notarja v Dolnji Lendavi.

Svojo notarsko pisarno je vodil z visokim strokovnim znanjem. Pripravljal je dokumente v madžarskem in nemškem jeziku, po potrebi pa je zaposlil tudi slovenskega tolmača. Poleg svojega notarskega dela je bil aktiven tudi pri oblikovanju meščanskega življenjskega sloga v Dolnji Lendavi. Med drugim je načrtoval, da bi stanovanje in svojo pisarno namestil v novo, skupno zgradbo, katere zunanjost bi bila v skladu z dolnjelendavskim Kraljevim okrajnim sodiščem. Tako so na zemljišču na Glavni ulici, kjer je stala starejša hiša le-to porušili, na njeno mesto pa v letih 1907-1908 zgradili novo družinsko hišo s prefinjenim meščanskim dizajnom (današnja lendavska knjižnica). V svojem domu je velikokrat gostil lokalne izobražence.

Dr. Oskarja Laubhaimerja so med drugim izvolili v nadzorni odbor, kasneje pa še v upravni svet Dolnjelendavske hranilnice. Veliko je daroval v javne namene in bil podpornik dolnjelendavske meščanske deške šole. Umrl je 20. decembra 1918 v Dolnji Lendavi.

Literatura in viri: