Rudolf Hoffhalter

Rodil se je v tiskarski družini in bil prvi tiskar v Dolnji Lendavi. Njegov oče Raphael Hoffhalter je bil poljskega rodu in je imel pomembno vlogo v tiskarstvu 16. stoletja na Madžarskem.  Tiskarske obrti se je izučil v tujini. Pod nemškim priimkom je odpotoval na Dunaj, v Debrecen, Nagyvárad (Oradea) in nato v Gyulafehérvár (Alba Iulia). Dunaj je moral zapustiti zaradi svojih protestantskih prepričanj, Debrecen pa zato, ker je namesto z reformatorsko vero simpatiziral z unitaristi. Umrl je leta 1568. 

Ker Rudolf Hoffhalter ob očetovi smrti še ni bil star 18 let, obrti takoj ni mogel prevzeti. S tiskarsko dejavnostjo se je začel ukvarjati v pokrajinah ob Muri in Dravi, na jugozahodu Kraljevine Ogrske. Od sredine leta 1573 je leto dni gostoval na dvoru Miklósa Bánffyja v Dolnji Lendavi, kjer je natisnil tri knjige v madžarskem jeziku protestantskega pridigarja, dvornega učitelja in duhovnika Györgya Kultsárja. Njegova knjiga z naslovom O pripravah na smrt velja za prvo tiskano delo na ozemlju današnje Slovenije. V njej razpravlja o življenju, njegovi minljivosti in večnosti. Druga knjiga z dolgim, pomenljivim naslovom govori o boju med hudičem in grešnikom, tretja pa je njegovo najbolj znano delo Postilla, ki vsebuje evangeličanske pridige. 

Sloves Hoffhalterjeve tiskarne v Dolnji Lendavi je kmalu dosegel tudi Dunaj, kjer so njegove dejavnosti izzvale cesarjev protest. Posledica tega je bila, da je moral Rudolf Hoffhalter, ki so ga zamenjali z njegovim očetom, simpatizerjem unitaristične miselnosti, zapustiti Dolnjo Lendavo. Svoje delo je nadaljeval v približno 20 kilometrov oddaljenem Nedelišču na Hrvaškem, kjer ga je pod svoje okrilje vzel Juraj Zrinski, sorodnik družine Bánffy. Zaradi protestantskih del v hrvaškem jeziku, natisnjenih v njegovi tiskarni, pa je moral tudi Nedelišče kmalu zapustiti. Od leta 1576 do svoje smrti leta 1587 je tiskarsko dejavnost opravljal v Debrecenu. 

Viri:

  • Hoffhalter Rudolf-emléktábla – Köztérkép (kozterkep.hu)
  • Könyvnyomtatás Alsólendván (e-kompetencia.si)
  • Rudolf Hoffhalter - Wikiwand
  • Bánfi, Szilvia: A nyomdászat kezdetei a Dráva-Mura vidékén: Nyomda a reformáció szolgálatában. In: Lindua, 2009.(3. let.) št. 6/7, str. 43-47.