Ernő Balkányi

Knjigarnar, tiskar in založnik Ernő Balkányi se je rodil leta 1870 v mestu Berki na Slovaškem. Z materialno podporo dolnjelendavskega lekarnarja Nándorja Frigyesa Fússa je leta 1898 kupil tiskarno Józsefa Bogdána. Leto dni kasneje je izšla prva številka tednika Alsó-Lendvai Hiradó (Dolnjelendavske novice), katerega založnik in lastnik je Balkányi ostal vse do konca izhajanja.

Ernő Balkányi je bil izjemen podjetnik, do konca 1. svetovne vojne je bil namreč edini tiskar v Dolnji Lendavi in Murski Soboti. Njegova tiskarna je bila zelo cenjena, saj so tiskali publikacije v madžarskem, slovenskem in celo prekmurskem jeziku. Razpad avstro-ogrske monarhije je vplival tudi na delovanje tiskarn Balkányi, saj je takrat izgubil obrat v Murski Soboti. Kljub temu je dejavnost ohranil in jo celo razširil. Poleg različnih publikacij je tiskal tudi obvestila, uradne tiskovine, vabila in plakate.

Po smrti Ernőja Balkányija (1939, Dolnja Lendava) je tiskarno v Dolnji Lendavi prevzel njegov sin Elek. Med nemško okupacijo je delovala pod imenom Károlya Wirtha. Žal zgodba ni imela srečnega konca. Zaradi judovskega porekla so Eleka Balkányija 28. marca 1945 odpeljali v murskosoboški zapor, nekaj dni kasneje pa so ga, pod pretvezo, da je hotel ubežati, v bližnjem gozdu ubili. 

Po Elekovi smrti je vodenje tiskarne prevzela njegova vdova, Erzsébet Balkányi, rojena Mencs. Tiskarno je upravljala vse do leta 1947, ko so jo jugoslovanske oblasti nacionalizirale. Nova komunistična oblast je opremo iz njihove tovarne prenesla v ljubljansko Tiskarno Ljudske pravice. Tiskarski stroj so kasneje razstavili v Tehniškem muzeju Slovenije.

Literatura in viri:

  • Lendvai Kepe Zoltán 2014. Lyndvamuseum 8. Znameniti Lendavčani – Nevezetes lendvaiak I. Lendava: Galerija-Muzej Lendava.
  • www.lendava.e-obcina.si