Márton Faragó

Márton Faragó, s pravim imenom Mór Freyer velja za prvega lendavskega akademsko šolanega slikarja. Rodil se je 21. maja 1880 v Dolnji Lendavi kot osmi, najmlajši otrok Fülöpa Freyerja in Borbále Rosenberg. Med leti 1889 in 1895 je obiskoval meščansko šolo v Dolnji Lendavi, leta 1895 pa je začel s študijem na Kraljevi državni šoli uporabnih umetnosti v Budimpešti. 

Svoje slikarske veščine je izpopolnjeval pri Simonu Hollósyju, enem od najznamenitejših slikarjev tistega časa. Na likovni koloniji, ki jo je v Tiachivu (Ukrajina) organiziral Hollósi, je spoznal slikarja Ferenca Brunnerja Sassa in njegovo ženo Erzsébet, s katerima je leta 1908 v Sombotelu ustanovil slikarsko šolo. V okviru šole so priredili tudi več razstav. 
O slikarskem udejstvovanju Mártona Faragója v Dolnji Lendavi je znano le, da je naslikal več portretov, med njimi podobo neznane ženske in portret odvetnika Mihálya Hajósa, enega najvidnejših prebivalcev mesta. Obe sliki pričata o izjemni slikarjevi nadarjenosti. 

Prvo svetovno vojno je preživel kot vojak na bojišču. Iz tega obdobja je znanih več njegovih krajinskih skic iz Bosne in Črne gore ter nekaj portretov in slik s fronte.  Po prvi svetovni vojni (1918) se je naselil v vasi Letenye, nato pa se je leta 1929 preselil v Nagykanizso, kjer je sprejemal zasebne učence in jih pripravljal na študij. 
Skoraj neizogiben motiv Faragójevih slik je cvet ali droben madež živahne barve, ki pa je bolj odraz umetnikove duše kot družbenih okoliščin. 

Leta 1942  je v evangeličanski cerkvi naselja Sand v Zalski županiji naslikal oltarno sliko, ki prikazuje Jezusovo molitev v vrtu Getsemani. Delo Ecce homo iz tega obdobja sicer izstopa iz slikarjevega impresionističnega krajinskega slikarstva, vendar odraža njegovo duševno stanje in poglede na grozote druge svetovne vojne. 
Umrl je leta 1947 v Nagykanizsi. 


Literatura in viri: 
•    Lendvai Kepe Zoltán: Faragó Márton. Egy lendvai festő a fronton / Lendavski slikar na fronti.2017
•    Lendvai Kepe Zoltán: Faragó Márton. Egy elhallgatott történet. / Zamolčana zgodba. Galerija-Muzej Lendava.2015
•    Faragó Márton | KKC Lendava – Lendvai KKK (kl-kl.si)